Bunka Gakuen Costume Museum (Tokyo)

151-8529
hinjuku Bunka Quint Bldg., 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo
03-3299-2387