izu_photo_001c

Clematis no oka, IZU PHOTO MUSEUM (Shizuoka)

411-0931
Clematis no oka, Higashino, Nagaizumi-cho, Shizuoka
+81-(0)55-989-8780

Relevant Categories

Museum Museum of art Other