Clematis no Oka,Vanji Sculpture Garden Museum (Shizuoka)

411-0931
347-1 ( Surugadaira )Clematis no Oka, Nagaizumicho, Suitogun, Shizuoka
055-989-8787