COSTUME MUSEUM (Kyoto)

600-8468
5F Izutsuminami 5F, Shinhanayachodori, Horikawa-higashi hairu, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-342-5345

Relevant Categories

History / Culture Museum