GOHKI ENDO MUSEUM OF ART (Kyoto)

600-8353
Inakumadori, Tagatsujisagaru, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-822-7001