Hakone Bushino Sato,Museum of Art (Kanagawa)

250-0631
817-580, Sengokuhara, Ashigarashimogun, Kanagawa
0460-84-8177