Hakusanonso,Hashimoto Kansetsu Commemorative Hall,Garden & Museum (Kyoto)

606-8406
37 Ishibashicho, Jodoji, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-751-0446