Hieizan Enryakuji :World Cultural Heritage Site (Shiga)

520-0116
4220 Sakamotohonmachi, Otsu, Shiga
077-578-0001

Relevant Categories

Museum