Hiratsuka City Museum (Kanagawa)

254-0041
12-41, Sengencho, Hiratsuka, Kanagawa
0463-33-5111