ONISHI SEIWEMON MUSEUM (Kyoto)

604-8241
18-1 Sanjodori-Shinmachi-Nishihairu-Kamanzacho, Nakagyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-221-2881