Shiga Prefectural Biwako Museum (Shiga)

525-0001
1091 Omoshimocho, Kusatsu, Shiga
077-568-4811

Relevant Categories

Museum