tougeinomori

The Shigaraki Ceramic Cultural Park (Shiga)

529-1804
2188-7 Chokushi, Shigarakicho, Koga, Shiga
0748-83-0909